Diensten

De bedrijven kunnen gebruik maken van de adviezen en diensten van het NVBU-secretariaat. Een en ander is voor de aangesloten bedrijven altijd gratis. Hieronder volgt een overzicht van de vele vormen van dienstverlening binnen het secretariaat van de NVBU.

Arbeidsvoorwaarden

Bouwnijverheid

Arbo en Veiligheid

Veilig en gezond

Bouwbemiddeling

Bouwbemiddeling NVBU

Collegiale In-/Uitleen

Flexibele inzet van bouwpersoneel

Commissie van wijze mannen

Bedrijfsondersteuning

Ledenservice

Belangenbehartiging en Ledenservice

Opleidingen

Opleidingen en ontwikkeling

Personeelsbeleid

Modern personeelsbeleid

Verzekeringsdienst

NVBU Verzekeringen