Bouwbemiddeling

hamerBel NVBU als u een conflict heeft met uw bouwer of opdrachtgever. Met onze deskundige hulp komt u er zeker uit.

De NVBU stelt zich ten doel voor haar leden en voor klanten van haar leden "Bouwbemiddeling" mogelijk te maken. Hiermee wordt beoogt in geval van geschillen, onvolkomenheden of geconstateerde of vermeende fouten bij uitvoering van werken, kosteloos bemiddelend op te treden.

 

Hiervoor heeft de NVBU afspraken met haar leden gemaakt. Alle NVBU leden dienen zich bemiddelbaar op te stellen. In voorkomende gevallen zal door de NVBU een deskundige gevraagd worden de zaken naar redelijkheid en billijkheid te bekijken en advies te geven aan zowel de opdrachtgever als de betreffende aannemer.

Dit advies is niet bindend. Wanneer een der partijen het niet eens is met de conclusies of voorstellen van onze adviseur, staat het hem of haar geheel vrij alsnog die stappen te nemen die men nodig acht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het inschakelen van een deurwaarder, advocaat, of eventueel het opstarten van een gerechterlijke procedure enz.

Onze bouwbemiddeling is er enkel op gericht om problemen tijdens of na de bouw op te lossen in onderling overleg en op advies van deskundigen. Hiermee kunnen langdurige en kostenverslindende procedures voorkomen worden.

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen