Het nieuws dichterbij

Steeds hogere prijzen orde van de dag

In de bouw zijn steeds hogere prijzen van bouwmaterialen aan de orde van de dag.

Projecten komen er zwaar door onder druk te staan. Het einde van de prijsstijgingen lijkt nog niet in zicht te zijn. De wereldwijd stijgende vraag naar bouwmaterialen en een doorzettende groei van de economie stuwen prijzen steeds verder op.

Wat kunnen opdrachtgevers en aannemers zelf doen om de risico’s te verminderen? Wat geldt als partijen weinig of niets hebben afgesproken over de risicoverdeling bij prijsstijgingen? En hoe kunnen zij zoveel mogelijk onderling een oplossing bereiken bij prijsstijgingen?

Als branchevereniging proberen wij zo goed mogelijk de aannemers te ondersteunen met het omgaan van deze “tegenvallers”.  Hiervoor verstrekken wij extra artikelen die toegevoegd kunnen worden bij offertes en/of algemene voorwaarden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost.

Veel projecten zijn in uitvoering of voorbereiding. De onverwachte kostenverhogingen zijn dan ook de uitdagingen van dit moment. Het vergt veel van de aannemers, maar ook van de opdrachtgevers, om in gezamenlijk overleg tot oplossingen te komen.

In de eerste plaats is het van belang dat de aannemer niet wacht tot sprake is van een aanzienlijke prijsstijging en het project zwaar onder druk is gekomen. Communiceer proactief. Wellicht zijn er oplossingen mogelijk, zoals het verder optimaliseren of wijzigen van ontwerpen, het wijzigen van materiaalkeuzes of het opdragen van minderwerk. Met het oog op het slagen van het project kunnen zulke maatregelen nodig zijn.

Contact

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen