Het nieuws dichterbij

Zorgen bij gemeenten over Omgevingswet en WKB

Naast het uitstel van de Omgevingswet (tot 1 januari 2023) kunnen gemeenten zich ook langer voorbereiden op het nieuwe toezichtstelsel onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Ook hier liggen nog tal van obstakels. Plus de vraag: hoeveel gaat een verbouwing extra kosten? Met het uitstel van de Omgevingswet naar begin volgend jaar, verschuift ook de inwerkingtreding van de Wkb. Deze wetten zijn gelet op hun samenhang gekoppeld door de wetgever.

De uitdagingen rond het nieuwe stelsel van toezicht in de bouw lijken al minstens zo omvangrijk als die voor de invoering van de Omgevingswet en het bijbehorende digitaal stelsel (DSO). De afgelopen maanden zwol de kritiek op de Wkb aan. Het beoogde nieuwe stelsel voor bouwtoezicht kampt met gebreken. Door stokkende financiering is de veiligheid van gebouwen mogelijk in het geding. Het systeem zal vastlopen, zo klinkt het in gemeenten.

De financiering van het vernieuwde bouwzicht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is nog altijd niet geregeld. Hierdoor dreigt onvoldoende capaciteit bij gemeenten, waardoor de veiligheid van bouwwerken onder druk zal komen te staan, waarschuwt Vereniging BWT Nederland, de koepel voor professionals in het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de nieuwe wet, de Eerste Kamer heeft recent het onderliggende ontwerpbesluit goedgekeurd. Vanwege de financiële risico’s die gemeenten lopen, kwam de senaat daarna met de eis dat de lokale overheden structureel compensatie moeten krijgen. De kosten kunnen tot in de miljoenen lopen, blijkt uit een impactanalyse van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Verder betekent dit voor gemeenten dat ze hun bouwtechnische kennis op peil moeten houden.

Volgens Vereniging BWT Nederland, de koepel voor professionals in het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht, zijn de uitblijvende financiën de molensteen om de nek van het goed functioneren van het nieuwe stelsel.

De Raad van State, die recent over de inwerkingtreding van de Wkb heeft geadviseerd, concludeert dat de administratieve lasten voor kleine bouwondernemingen en voor eenvoudige verbouwingen flink toenemen. Dit advies is nog niet openbaar. Minister De Jonge hoopt dit euvel met subsidies voor proefprojecten en extra voorlichting aan te kunnen pakken, schrijft hij in zijn eigen samenvatting van het Raad van State-advies.

Over het tekort aan kwaliteitsborgers stelt De Jonge dat dit pas een aantal maanden na inwerkingtreding van de Wkb aan de orde komt. De minister rekent erop dat er tegen die tijd bij de bedrijven die zich op de kwaliteitsborging richten, voldoende gekwalificeerd personeel in huis zal zijn.

Contact

 

Bron: Gemeente.nu 07 april 2022

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen