Het nieuws dichterbij

ARBEIDSINSPECTIE LAAT BEDRIJVEN ACHTERGRONDEN ARBEIDSONGEVAL ZELF ONDERZOEKEN

‘Leren door bedrijf staat voorop’

* Werkgevers doen vanaf 1 januari 2022 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren.

Wat zijn meldingsplichtige ongevallen

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. In dat laatste geval volgt er -dit was en dit blijft zo- een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie.

Verbeterplan binnen drie weken

De Arbeidsinspectie zal ook in de nieuwe werkwijze de ongevalslocatie bezoeken. Als de werkgever zelf het onderzoek mag instellen, dan moet zij vervolgens binnen 15 werkdagen zelf een werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen. Deze wordt dan beoordeeld door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit. Wanneer de rapportage en het verbeterplan wel goedgekeurd worden, gaat de Arbeidsinspectie later bekijken of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt een boete.

Bedrijven leren van ongevallen

Met deze nieuwe werkwijze wordt meer effect behaald. Vooral omdat bedrijven zelf leren van ongevallen en zo herhaling wordt voorkomen, maar ook omdat werkgevers door het inzoomen op achterliggende oorzaken hun veiligheidscultuur structureel verbeteren.

Meer informatie? ga naar: www.nlarbeidsinspectie.nl
Via deze site, of rechtstreeks via: www.zelfinspectie.nl kunt u controleren of u als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken.

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen