Het nieuws dichterbij

De NVBU feliciteert Bouwbedrijf Geugies met 100 jarig jubileum

 

17-05-2023

Bouwbedrijf Geugies in Sleen 100 jaar

Op 17 mei 2023 bestaat Bouwbedrijf Geugies in Sleen op de kop af 100 jaar. Op die dag in mei honderd jaar geleden trouwde Derk Geugies sr. met Tjitske de Jong en betrokken ze hun nieuwe woning met timmerwerkplaats aan de Polweg. Het was de officiële start van een klein timmermansbedrijf dat zou uitgroeien tot een allround bouwbedrijf.

Om het hoofd boven water te houden had Derk sr. er aanvankelijk een houtzagerij bij en was hij ’s winters als de bouw grotendeels stil lag wagenmaker. In het begin bestond het werk vooral uit onderhoudsklussen en het bouwen van schuren. De eerste grote bouwopdracht was in 1927 de boerderij van Renting in De Hoek in Erm, gevolgd door twee boerderijen op Diphoorn.

Sociale Woningbouw

Na de oorlog kwam de sociale woningbouw op gang. Ook in Sleen. Dat begon voor Derk sr. met drie woningen aan de Heirweg. In 1948 volgden woningen aan de Drostenstraat en de Broekveldstraat. Inmiddels was de naam van het bedrijf veranderd in D. Geugies timmerman – aannemer. In 1949 werd oudste zoon Jan, die al in het bedrijf werkzaam was,  mede-eigenaar van het bedrijf en in 1955 werd tweede zoon Frits mede-eigenaar. De naam veranderde in D. Geugies en Zonen – aannemersbedrijf. Het bedrijf groeide. Er werd personeel aangenomen en  de timmerwerkplaats aan de Polweg werd te klein. Daarom werd er om de hoek aan De Koepen een nieuwe werkplaats gebouwd. Daarin kwam ook een houtstek en een garage voor het aangeschafte bedrijfsbusje en de gezamenlijke luxe auto.

Uitbreiding aan de Groningerweg

In 1966 stopt Derk sr. ermee en gaan Jan en Frits samen verder. In 1971 stapt Frits eruit. Hij begint een hobbyzaak in de oude werkplaats aan de Polweg. In datzelfde jaar komt Derk jr. op de loonlijst van wat inmiddels Bouwbedrijf Geugies is gaan heten. Sleen groeit en het bouwbedrijf groeit mee. Er wordt onder meer gebouwd op de Veldakkers, de nieuwe wijk van Sleen bestemd voor particuliere woningbouw. Ook de utiliteitsbouw neemt een vlucht. In 1974 wordt bijvoorbeeld de sporthal opgeleverd. Het bedrijf groeit opnieuw uit zijn voegen en Jan Geugies besluit om aangrenzende grond aan de Groningerweg te kopen voor de bouw van een grotere werkplaats met houtstek en een loods voor opslag van materieel en het stallen van de bedrijfsbussen.

Een nieuw begin

In 1981 neemt Derk jr. het bedrijf over van zijn vader. In 1988 wordt het huis dat zijn opa aan de Polweg bouwde afgebroken en vervangen door een nieuwe woning met kantoor. Een nieuw begin, zou je kunnen zeggen. Ondertussen was ook de ruilverkaveling op gang gekomen en werden er boerderijen gebouwd in het veld buiten het dorp. Dat leverde dubbel werk op voor het bouwbedrijf. De boerderijen in het dorp die vrij kwamen kregen een functie als woonboerderij en werden in oude stijl herbouwd of gerenoveerd. 

Grote projecten

In 1990 komt Jan Siebring op de loonlijst. Jan Geugies gaat met pensioen en Derk jr. vraagt zwager Jan Siebring om zijn plaats in te nemen. In 2006 wordt Jan mede-eigenaar van Bouwbedrijf Geugies, dat door Derk jr. inmiddels was omgevormd tot een besloten vennootschap. De jaren tien van de 21ste eeuw stonden, naast het ‘gewone werk’,  in het teken van grootschalige renovatieprojecten van sociale huurwoningen in onder meer Beilen, Westerbork en Schoonoord. In diezelfde periode werd in Ommelanderwijk (Gr.) een appartementencomplex gebouwd en in Smilde een appartementencomplex met winkels. In Sleen werd Woon- en Zorgcentrum De Schoel aangepakt en werd in samenwerking met Bouwbedrijf Buursema uit Erm appartementencomplex met winkels De Goornhoek gerealiseerd.

 

Moeilijke tijden

De financiële crisis van 2008 had ook gevolgen voor de bouwwereld. Niet meteen, maar na een aantal jaren blijken de orderportefeuilles niet meer toereikend. Veel bouwbedrijven redden het niet en velen staan in de overlevingsstand. Ook Bouwbedrijf Geugies moet personeel ontslaan en inkrimpen. En als blijkt dat Derk jr. ernstig ziek wordt en overlijdt in december 2013 staat Jan er alleen voor. Maar in deze moeilijke tijd stoppen met het bedrijf is voor Jan geen optie. Hij besluit om de aandelen van Derk jr. over te nemen van diens erfgenamen en de zaak voort te zetten. Het bedrijf komt goed door de crisis. En dan zie je maar weer hoe economische winden kunnen waaien, want de laatste jaren is de orderportefeuille meer dan goed gevuld.

 

Gezichtsbepalend

Bouwbedrijf Geugies hoort bij Sleen en heeft in de loop der tijd mede het gezicht van Sleen bepaald. Niet alleen in de sociale- en particuliere woningbouw, maar ook in de sector utiliteitsbouw. Denk hierbij aan: de sporthal, de brandweerkazerne, de dierenartsenpraktijk, Garage Siebren van der Weide, de cafetaria (nu Stamp en Stoof), Reinders bloemen en planten, het voormalige postkantoor aan de Zuidenveldstraat, Woon- en Zorgcentrum De Schoel en meerdere boerderijen rondom Sleen. 

 

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen