De toekomst is Circulair! (biobased)

In Nederland zijn we gewend te bouwen met de bouwgrondstoffen die hiervan oudsher aanwezig zijn, zoals zand, grind, kalksteen en klei. Maar veel van deze vertrouwde bouwmaterialen zijn niet hernieuwbaar. Ook gebruiken we in de bouw veel materialen die niet milieuvriendelijk zijn. Bij de productie van beton komt bijvoorbeeld veel CO2 vrij en voor de productie van bepaalde soorten isolatiemateriaal, kunststof kozijnen en PVC-leidingen is aardolie als grondstof nodig.

We werken in Nederland toe naar een circulaire economie. Dat houdt in dat we in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en ook 50% minder CO2 uitstoten. De bouw draagt aanzienlijk bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Zo komt er alleen al bij de productie van cement en beton 5% van de totale CO2-uitstoot vrij. De ijzer- en staalindustrie produceert ruim een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot, waarbij meer dan 25% van het staal in de bouw toegepast wordt. Om de CO2-uitstoot van de bouw te verminderen, moeten we drie dingen doen:

  • Minder nieuwe eindige grondstoffen gebruiken;
  • Vaker bestaande materialen hergebruiken (zoals een geoogste staalconstructie of hoogwaardig gerecycled beton);
  • Overstappen op hernieuwbare nieuwe bouwgrondstoffen: biobased materialen.

Als vereniging ondernemen wij acties, pilots en verstrekken wij informatie naar de leden over circulair bouwen. Wij zijn partner van Drenthe Bouwt Circulair (https://www.drenthebouwtcirculair.nl/contact/)

Alle begin is moeilijk, elke verandering kost tijd. Voor de toekomst van de bouw is het essentieel dat men overstapt naar circulaire materialen en methodieken.

Circulair Bouwen
Circulair Bouwen

Contactgegevens

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw

Brink 2
9411 KR Beilen

Postbus 115
9410 AC Beilen

info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339

Leden login

© Copyright (2018) NVBU, Beilen