Herstel van schade tot 60.000 euro aan woningen van start

Vanaf 1 juli start het IMG met herstel van schade tot 60.000 euro aan woningen. Het herstel vindt plaats zonder onderzoek naar de schadeoorzaak. Aanvragers kunnen kiezen voor herstel met een eigen aannemer of door een aannemer via het IMG. Het IMG neemt deze maand contact op met de eerste 100 aanvragers die een voorlopige keuze maakten voor herstel tot 60.000 euro.

Herstel als uitgangspunt

“Bewoners met schade krijgen de mogelijkheid om alle schades die door mijnbouw zouden kunnen zijn veroorzaakt in hun woning te laten herstellen. Hierbij wordt door het IMG een opname gedaan, maar geen onderzoek naar de schadeoorzaak. Op die manier worden verschillen teruggedrongen en krijgt iedereen met schade in het effectgebied dezelfde oplossing: een schadevrij huis”, zegt IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus. Voor inwoners die niet kiezen voor herstel blijft het mogelijk om een financiële vergoeding te ontvangen, via de vaste eenmalige vergoeding van 10.000 euro of de procedure met onderzoek naar de schadeoorzaak.

Start met 100 aanvragers

Deze maand neemt het IMG contact op met de eerste 100 aanvragers die eerder een voorlopige keuze maakten voor herstel. We luisteren naar de voorkeuren van deze aanvragers en onderzoeken samen wat de beste keuze is: herstel met een eigen aannemer of herstel met een aannemer via het IMG. Kiest een aanvrager voor een aannemer van het IMG, dan ontzorgt het IMG hen in het hele traject.

Verdere openstelling

De ervaring met de eerste 100 aanvragers gebruikt het IMG om stapsgewijs meer inwoners te kunnen helpen. Hoe snel dit op een zorgvuldige manier en met oog voor de wensen van aanvragers en aannemers kan is afhankelijk van de ervaringen van de eerste 100 aanvragers. Tot nu toe maakten bijna 2.000 aanvragers een voorlopige keuze voor herstel van hun woning. Zij krijgen deze zomer een persoonlijk bericht met daarin alvast informatie over de voorwaarden voor herstel. Daarnaast krijgen zij, indien nodig, een volledige schadeopname of aanvullende berekening. Zo kunnen ook deze aanvragers zodra zij aan de beurt zijn zo snel mogelijk starten met het laten herstellen van hun woning.

Herstel met een eigen aannemer

Voor nieuwe aanvragers die kiezen voor herstel met een eigen aannemer is de eerste stap het indienen van een aanvraag. Daarna wordt een volledige schadeopname gedaan. Vervolgens kan de aanvrager een aannemer selecteren. Die aannemer sluit vervolgens een overeenkomst met het IMG. Vervolgens kan de aanvrager een offerte aanvragen bij deze aannemer. Wanneer de aanvrager en het IMG akkoord zijn met de offerte kan de aannemer aan de slag. Na afronding van de werkzaamheden geeft de aanvrager akkoord op het eindresultaat. Het IMG betaalt dan het bedrag voor de herstelwerkzaamheden rechtstreeks aan de aannemer. Een aanvrager hoeft dus geen geld voor het schadeherstel voor te schieten. Een aanvrager heeft vijf jaar de tijd om de schade te herstellen en nieuwe schades te melden. Na deze vijf jaar kunnen bewoners enkel opnieuw schade melden na een significante beving. Meer informatie is te lezen op https://www.schadedoormijnbouw.nl/hersteleigenaannemer.

Speciaal voor aannemers zal het IMG dit najaar een informatiebijeenkomst organiseren. Daar zal nader ingegaan worden op wat deze manier van schadeafhandeling te bieden heeft voor aannemers. Ook is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Schadeherstel met keuzevrijheid voor bewoners

Diverse brancheverenigingen voor aannemers reageren positief op deze nieuwe vorm van schadeafhandeling. Louw Elzinga, Directeur/Algemeen secretaris Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw: “Herstel zonder obstakels en gedoe: een vernieuwende aanpak voor aardbevingsschade die bewoners directe verlichting biedt. MKB-bouwbedrijven zijn vaak betrokken bij deze kleinschalige projecten die directe impact hebben op het dagelijks leven van de mensen.

De aannemers aangesloten bij de Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw staan klaar om op een deugdelijke wijze en binnen een korte termijn de schade te herstellen zonder te veel rompslomp voor de bewoners”

Milder, menselijker, makkelijker

Na de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen veranderde de schadeafdeling ingrijpend. De insteek is de afhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken, waarbij het herstellen van de woning het uitgangspunt is.