Werk aan de winkel (workshops) met NVBU lidbedrijven, Kwaliteitsborgers en Gemeenten

De NVBU heeft in verband met de invoering wet kwaliteitsborging in de maand november in samenwerking met kwaliteitsborgers en gemeenten twee workshops aan haar leden gegeven. Om de NVBU-leden de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden is deze workshop opgezet waarin een (gerealiseerd) bouwproject van initiatief tot gereedmelding en oplevering (interactief) wordt doorlopen. Tijdens de sessies, waarbij de bouwbedrijven aan de hand van een (eerder) gerealiseerd project alles zelf moesten gaan uitzoeken en oplossen, waren alle actoren van het proces aanwezig. Het bevoegd gezag (gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Emmen), de kwaliteitsborgers (PlanGarant, gBOU, WTT Kwaliteitsborging) en de moderators (Intergarant en AFNL).

Het was een zeer actieve middag en avond waarbij de diverse partijen hun talenten, kennis en vaardigheden hebben kunnen toetsen.