Wet Kwaliteitsborging deels uitgesteld

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting stelt de inwerkingtreding van een deel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een half jaar uit. Dit doet hij nadat voor de zomer in de Eerste Kamer een motie was aangenomen met de oproep de wet uit te stellen.

De nieuwe wet behelst een wijziging van onder meer de Woningwet en haalt de kwaliteitscontrole van de bouw uit handen van de gemeenten. De controle komt in handen van commerciële adviesbureaus, oftewel private kwaliteitsborgers. Doel van de wetswijziging is onder meer om de bouw te versnellen.

Minister De Jonge heeft nu besloten de inwerkingtreding van de wet in tweeën te knippen:
vanaf 1 januari het deel ‘nieuwbouw’, vanaf 1 juli het deel ‘verbouw’.

Vanaf volgend jaar hoeft een omgevingsvergunning voor een bouwproject niet meteen op het Bouwbesluit getoetst worden. Een andere belangrijke wijziging is dat meer bouwwerken van toetsing worden vrijgesteld, waaronder ‘aanbouwen, dakkapellen en verbouwingen waarbij de draagconstructie en de brandcompartimentering niet wordt aangetast.

Henk Stapel, eigenaar van bouwbedrijf Muller, is opgelucht. Demissionair minister Hugo de Jonge maakte deze week bekend dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt uitgesteld voor verbouwactiviteiten. De nieuwe regels brengen veel rompslomp met zich mee, en de bouwdirecteur staat niet te springen om het extra papierwerk.

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is kritischer en denkt dat het gedeeltelijke uitstel de kwaliteitsborgers helemaal niet zoveel werk scheelt. Zo’n 20 procent van de projecten die volgend jaar onder de Wkb vallen, bestaat uit verbouwingen, schat directeur Jaco Uittenbogaard.
De brancheorganisatie voor mkb’ers is teleurgesteld over het besluit van de minister. “Het leidt alleen maar tot onduidelijkheid.”

Veel mkb’ers krijgen vanaf 1 januari hoe dan ook te maken met de Wkb, legt hij uit.
Dat komt omdat velen nieuwbouw en verbouw combineren. Dat een deel van het werk straks onder het ‘oude regime’ valt en een ander deel onder het nieuwe, leidt volgens Uittenbogaard vooral tot verwarring. “Het kost meer aandacht en geld om twee systemen te monitoren. We hebben veel werk verricht om op 1 januari klaar te zijn en nu is er weer uitstel. Veel partijen reageren mild, maar bij ons is er vooral frustratie.”

Bouwdirecteur Stapel, NVBU-lid en actief in de nieuw- en verbouw, is niet bang om vanaf januari de twee bouwstromen van elkaar te scheiden. Hij heeft ervaring met Wkb-proefprojecten en merkt dat de wet veel extra werk met zich meebrengt. Eerst oefenen met nieuwbouw is een goed idee, vindt hij.
(bron @Cobouw)