Partner

Lidmaatschap AFNL

De NVBU is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL).
Daarmee ondersteunt NVBU de belangenbehartiging van deze koepel voor het MKB bedrijf in de bouw.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra. De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties.

De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector. Binnen de Aannemersfederatie zijn drie secties actief, te weten B&U, GA en Infra. Hierin zijn branches verenigd die naar hun samenstelling vergelijkbaar zijn en veel gemeenschappelijke (deel)belangen hebben.

Klik hier om naar de website van AFNL te gaan