Statuten en Reglement

De basisregels van de NVBU zijn vastgelegd in de statuten. Hierin staan onder andere bepalingen over de bevoegdheden, verplichtingen en benoemingen van Algemene Ledenvergadering en het bestuur van de vereniging. Een nadere uitwerking van bepaalde onderdelen in de statuten staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Statuten NVBU

Huishoudelijk Reglement