Wisseling directeur – algemeen secretaris

Na een dienstverband van bijna 8 jaar in de functie van directeur-algemeen secretaris van de NVBU, gaat Jan Jager onze vereniging verlaten en gebruik maken van zijn pensioenregeling.

De NVBU bedankt Jan voor zijn inzet, zijn expertise en voor zijn nimmer aflatende energie en enthousiasme om onze leden te binden, te adviseren en te voorzien van alle nieuws en activiteiten.

Louw Elzinga (links op de foto) is inmiddels benoemd tot nieuwe directeur – algemeen secretaris. Het bestuur van de NVBU is content met hem als opvolger en vol vertrouwen gaan we verder! Voorop staat de belangenbehartiging van onze leden op alle voorkomende gebieden.

Op 30 juni heeft de gezellige afscheidsreceptie voor Jan Jager op het kantoor in Beilen plaatsgevonden. Jan is door de voorzitter, Petra Geerts, bedankt voor zijn inzet voor de NVBU. Ook de voorzitter van de AFNL, Riek Siertsema heeft van de gelegenheid gebruik genomen voor een woord van dank voor Jan zijn inzet en samenwerking met de AFNL.